Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons kerkblad: "De Kerkklok"

zegel zwaan
  laatste update 14 aug. 2018 ............ Home  
 
Uit de Kerkklok van 5 aug. - 30 sept.
 • Overdenking.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Garudahouse.
 •  
    Overdenking.  
   
  Joodse voorbeelden.

  Toen u deze Kerkklok in handen kreeg dacht u misschien aan Heintje Davids (1888-1975), die afscheid nam van het toneel, telkens weer terugkeerde en dan zei dat het echt de laatste keer was dat ze optradÖtot de volgende keer.
  HenriŽtte Davids was in de oorlog met haar man ondergedoken en in Utrecht gaat het verhaal dat zij onder meer in het Stads- en Academisch Ziekenhuis zat, waar ze bij onraad tussen de lijken in de snijzaal werd verstopt. Ze lag dan onder een laken en hield de adem in.
  Wie kon het deze vrouw, die haar hele familie verloor, kwalijk nemen dat ze koos voor de afleiding die de vrolijke theaterwereld haar bood. Haar reactie op het drama van de holocaust was levenslust. Ze vertoonde de wil om het gespaarde leven ten volle te benutten. Geen onverstandige keuze en in die zin een voorbeeld.
  Niet gelijk Job weende zij op de puinhopen van het leven, maar zij leefde het leven verder met een diepe intensiteit, zoals Job zelf uiteindelijk ook deed.

  Toen ik in 1985 de Joodse gemeente Stadskanaal leerde kennen, bestond die nog uit zeven leden; vier vrouwen en drie mannen. De synagoge was verkocht, de godsdienstonderwijzerswoning die daar voor stond, en waar ze na de oorlog nog diensten hadden gehouden, eveneens.
  Allen waren zwaar getroffen door de oorlog. Zij hadden niet meer de tien mannen die voor het houden van een dienst nodig zijn, maar zij hadden wel elkaar en de onderlinge band was hecht.
  De jongste man ging op sabbat naar Groningen, om daar te helpen het tiental vol te maken. 's Middags kwamen ze dan in Stadskanaal bij ťťn van hen samen om thee te drinken en een kaartje te leggen. Ze vernamen zo de nieuwtjes uit de stad en hoorden van elkaar hoe de week was verlopen. Het jongste paar bezocht geregeld degenen die naar andere plaatsen in het land waren verhuisd. Zo bleef de gemeenschap overeind en bekommerden ze zich om elkaar.
  Religieuze bijeenkomsten waren onmogelijk geworden, maar officieel bestond de gemeente nog. Vanuit deze kleine eenheid waren ze in staat om geld in te zamelen voor het Joodse oorlogsmonument dat aan de Navolaan staat. Toen dat was gerealiseerd en ze nog maar zes leden hadden, voegden ze de Nederlands-IsraŽlitische Gemeente Stadskanaal bij die van de stad. Maar ze bleven elkaar bezoeken.

  Bij het afscheid van het kerkgebouw heb ik vaak aan die oude mensen en hun warme onderlinge band gedacht. Deze Joodse Kanaalsters kunnen ons als voorbeeld dienen, net als Heintje Davids. Na alle ellende in hun leven krabbelden zij op en gingen samen verder. Dat had het volk van IsraŽl immers altijd gedaan? Ze gingen van Egypte door de woestijn naar het beloofde land en na elke ballingschap weer terug daarheen. En ze werden gedragen door God die voor eeuwig een verbond met hen sloot. Na tijden waarin men dacht door God verlaten te zijn, kwam herstel van vertrouwen en vond het volk kracht om bitterheid om te zetten in toekomstvisie.

  Voor ons betekent dit voorbeeld van vertrouwend doorgaan na moeilijke tijden, dat wij toch nog maar wat Kerkklokken gaan maken en we blijven elkaar op verschillende plaatsen 's zondags ontmoeten. Ook met een kleine groep kunnen we de Schepper eren en danken en onze voorbeden doen.
  In de verschillende kerken en de keuken waar we samenkomen, ontmoeten we anderen. Door hen leren we weer nieuwe inzichten kennen. Zo gaan we onze pelgrimsweg door het leven en groeien we door.
  We gaan die weg nooit alleen: God is in de Heilige Geest altijd bij ons, dat heeft Jezus ons beloofd en met die belofte kunnen we voort, persoonlijk en als gemeente.

  (E.B.)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Geluk zit in kleine dingen

  De dichteres Judith Herzberg beziet de dingen om zich heen met enige passie. Je kunt van alles zien, maar kijk je er ook echt naar? Dat doet zij wel en dan ziet zij tijdens een treinreis in heel gewone dingen vrolijkheid, waarvan zij opkikkert. Een voorbeeld van Joodse levenskunst!

  Het vrolijkt

  Mij vrolijkt het
  als bij de boerderij
  waar deze trein
  voorbij rijdt, vijf
  blauwe overalls
  te drogen hangen
  aan een lijn.

  Mij vrolijkt ook
  de gans die in een wei
  lijkt te staan peinzen.

  (Judith Herzberg, Het vrolijkt, Amsterdam 2008, p. 5)


  Dit keer eens een Drents gedicht:

  stilte

  stilte
  ligt in het laand
  van luustern

  in de stilte
  lig het padtien
  noar jezŲlf
  vin je 't padtien
  noar de aander
  wordt de klop
  van je hart
  de klop
  op de deur
  van je naober

  giet dat
  wat gien stem meer het
  weer praoten

  stilte
  lig in het laand
  van luustern

  (Janny Alberts-Hofman, Liesterkrallen, Zuidwolde, 1987, p.32)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Weer wat nieuws vanuit uw kerkenraad.

  Zonder kerkgebouw en nu?
  Dat is wel even een organisatie en dat in een relatief korte tijd.
  We hebben afspraken gemaakt met de Doopsgezinde gemeente in Stadskanaal. Hun kerkgebouw staat op een paar honderd meter van onze kerk aan het Boerendiep nr. 6.
  Zij gebruiken hun gebouw eenmaal in de twee weken.
  Wij kunnen dan die weken waarin zij de kerk niet nodig hebben huren. Dat is mooi.
  Ook zijn we welkom in hun diensten als wij niet kunnen beschikken over een voorganger en/of ruimte. We zijn inmiddels al 2 x bij de Doopsgezinden op bezoek geweest. Een hartelijk ontvangst viel ons ten deel.

  We hebben ons rooster, dat van de DG en dat van Pekela/Winschoten naast elkaar gelegd en gekeken hoe we die het beste kunnen combineren.
  PKL/WNS had hun rooster voor dit jaar ook al ingevuld en zij hebben ook regelmatig diensten samen met de gereformeerde gemeente in PKL en "beachdiensten".

  In het kort komt het er nu op neer, dat we vanaf 1 juli 8x naar Winschoten gaan en we 2 regiodiensten hebben (1x Winschoten en 1x Groningen): 10 diensten buiten Stadskanaal dus.
  Wij hebben 13 x een eigen dienst in de Doopsgezinde kerk, waarvan 2 samen met de regio Oost-Groningen.
  Ook schuiven we 2 x aan bij de Doopsgezinde dienst en hebben we 5 x een keukendienst bij Geertje in de keuken.
  We blijven dus 20 x in Stadskanaal.
  De gemeente Wildervank/Veendam heeft geen eigen diensten meer en men kan nu kijken waar ze op zondag heen willen gaan.

  2019.
  Inmiddels zijn we bezig om het rooster voor 2019 in te vullen. Maar die zal door de komende regiovorming t.z.t wel weer aangepast gaan worden. Dat zien we dan wel weer.

  Huisbezoek ds. Rienstra.
  Inmiddels is ds. Rienstra al bij diverse gemeenteleden op bezoek geweest. Hij neemt voor een bezoek altijd even contact op.

  Samenwerking met Wildervank/Veendam.
  De gemeente W/V heeft ernstig tekort aan mensen en vrijwilligers. De kerkenraad vergadert al meer dan een jaar samen met onze kerkenraad. Dat scheelt heel wat werk.
  We hebben de volgende besluiten genomen:

  a) het secretariaat van Wildervank/Veendam wordt overgenomen door Stadskanaal. Alle post zal dan in het vervolg op ons secretariaat komen.

  b) de financiŽle administratie.
  Voor een kleine gemeente is dit niet zoveel werk. De boekhouder van W/V heeft te kennen gegeven wegens hoge leeftijd ermee te stoppen.
  Het makkelijkst is nu om de fin. adm. over te zetten naar het adres van onze financiŽle administratie, naar Geertje dus. Onze financiŽle administratie hebben we met een eenvoudig programma helemaal in de computer zitten en dat werkt prima. We kunnen die van W/V ook eenvoudig in dit systeem zetten. Een en ander gaan we nu regelen (bankrekening overschrijven naar adres Geertje, internetbankieren regelen enz.).

  Met deze oplossing kunnen we W/V helpen. Ook is het voor de nieuw te vormen regiogemeente belangrijk dat de financiŽle administratie up to date is.

  Vorming regiogemeente.
  Er lopen gesprekken van diverse werkgroepen die zich hiermee bezighouden. Er moet heel veel geregeld worden.

  1. gebouwen.
  - De kerk in Wildervank staat nu te koop.

  - De kerk in Winschoten wordt misschien overgedragen aan een culturele instelling.

  - In Pekela is de Wartburg inmiddels verkocht.
  Van het kerkgebouw is nog niet precies duidelijk wat er gaat gebeuren: het grote "probleem" is hier de Lutherse begraafplaats. Deze moet eigenlijk naar een zelfstandige stichting en dan zou de kerk daar ook bij moeten voor toepassingen zoals een aula. Wil je dat voor de komende 30 jaar veilig stellen, dan is daar nog al wat geld voor nodig.
  Verzoek om financiŽle ondersteuning wordt nu besproken.
  Dus voorlopig kan hier nog geen beslissing worden genomen.

  2. Stappenplan.
  Er is een stappenplan opgesteld wat er op welk tijdstip moet gebeuren, zodat we niets vergeten en alles volgens schema gaat lopen.

  3. Gemeente zijn.
  Hoe stellen we de nieuwe gemeente voor en wat moet er dan allemaal geregeld en gedaan worden. Hoe vul je het ter plaatse verder in en wat doe je samen.

  4. en daarna?
  Als de regiogemeente Oost-Groningen er is, hoe gaan we dan verder met de volgende stap: samengaan met Groningen?


  Gesprek met de gemeente.
  In de kerkorde staat dat we voordat we een nieuwe gemeente vormen, we eerst overleg met de gemeente moeten hebben.

  - Allereerst is er een financiŽel plaatje. We hebben een begroting gemaakt voor de komende jaren. Dat willen we met u bespreken.

  - Dan is er het "besluit tot samengaan". Hierin staat het definitieve samenvoegingsbesluit, de grenzen van de nieuwe gemeente, de financiŽle samenvoeging en alle handtekeningen.

  - Vervolgens is er een nieuw Huishoudelijk Reglement (Plaatselijke regeling).
  Dit is een nieuwe uitgave van de PKN en ook die gaan we aanpassen aan onze wensen, zodat we een Plaatselijke regeling hebben waar ieder zich in kan vinden.
  Hierin staat: samenstelling kerkenraad; verkiezingprocedures; werkwijze en besluitvorming kerkenraad; kerkdiensten; vermogensrechterlijke aangelegenheden en overige bepalingen

  Deze drie items zijn voor u ter inzage vanaf half augustus.

  Op zondag 2 september gaan we deze 3 items met u doornemen.


  Wet op de Privacy.
  = AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Sinds 25 mei 2018 is deze wet van kracht.
  Wij leggen uw persoonsgegevens vast.
  (bv. naam, adres, woonplaats, bankrekening, geboorte-, doop-, belijdenis-, huwelijk-, sterfdatum.)
  We zijn als kerk nu verplicht om uw persoonsgegevens aan u voor leggen om u te vertellen wat we ermee doen.
  Het zijn uw gegevens en dus uw privacy.

  Uw kerkelijke gegevens liggen vast in het landelijk LRP systeem. Daar kunnen alleen de gemachtigden in onze gemeente in kijken (dat zijn Geertje en ik).
  Wij geven deze gegevens niet aan anderen, tenzij we op een vraag om gegevens met u in overleg gaan.
  U geeft dan al of geen toestemming.
  Ook de NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens geven wij niet aan anderen.
  Uw bankrekening is alleen bekend bij de financiŽle administratie en wordt niet aan anderen gegeven.
  Uw verjaardag staat dus niet meer in het kerkblad.
  Op onze website publiceren we alleen adressen van de kerkenraad.

  Echter, als u persoonlijk toestemming geeft om een aantal zaken wel te mogen publiceren, hebben we achterin deze Kerkklok een invulformulier.
  Hierop kunt u aangeven of u wel/geen bezwaar heeft om bepaalde persoonsgegevens te publiceren.
  Het formulier is in tweevoud voor als u met zijn tweeŽn bent, het gaat tenslotte om persoonlijke gegevens.

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei  
   

  Onze jarigen 70 jaar en ouder

  03 aug. mw. H.Kanning Hotzes.
  07 aug. mw. G.Hulzebos.
  09 aug. mw. G.Donga-Hesseling.
  29 aug. dhr. H.Brouwer.
  12 sept. mw. T-Bruintjes-Siefkes.
  21 sept. mw. W.Dirks.

  Wij feliciteren u van harte, wensen u Gods onmisbare zegen toe en een fijne dag met uw familie en vrienden.

  G.K.

  Dienst in Maarsheerd
  Zondagmiddag 2 september om 15.30 uur hebben wij een dienst in Maarsheerd. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.

  Gemeentedag.
  Dit houden we op 2 september, om 09:30 uur in de Doopsgezinde kerk.
  We beginnen met een speciale dienst, daarna koffiedrinken.
  Vervolgens gaan we (dat moet nu eenmaalÖ.) de zaken bespreken aangaande de voorgenomen fusie. Zie ook het artikel op bladzijde 8.
  We krijgen soep met een broodje en salade.
  Daarna hebben we nog een middagprogramma. Wat dit is weten we nog niet, we zijn aan het creatief denken geslagenÖ.
  Laat u verassen.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Garuda House.  
   

  Garuda House Bali is in 2003 opgericht met als doel; meisjes naar school te laten gaan en mee te helpen aan hun toekomst!
  41 meisjes hebben met goed resultaat hun opleiding afgerond en hebben nu een goede plek in de maatschappij.

  Elk jaar zullen wij weer hard ons best doen om het jaarlijkse budget te halen. Hierbij is iedere hulp welkom. Indien u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekening

  NL 76 INGB 0004 2167 94 tnv Stichting Garuda House Bali.
  Voor meer informatie kijk op onze website www.garudahouse.org

  Bezoek Garuda House Bali 2018.

  In juni gingen we voor de 8ste keer naar Bali en bezochten we het Garuda House. Dit jaar gingen we weer met z'n drietjes en ging mijn moeder ook mee. We zaten op een prachtige plek in Sanur.
  Ongeveer 15 minuten rijden van het Garuda House. We kwamen op maandag aan op Bali en voelden ons direct thuis. Heerlijk weer en een prachtige plek om de komende 3 weken te verblijven. Woensdag gingen we naar het Garuda House.

  De schoolvakanties waren nog niet officieel begonnen, maar veel meisjes hadden hun examens al gehad. De weken dat wij hier waren moesten zij nog af en toe naar school om hun rapporten op te halen en boeken in te leveren. Het is goed om te vermelden dat iedereen weer met goede cijfers over is naar het volgende jaar.
  Zijn we trots op.

  We kwamen aan in het huis en de heerlijke hapjes stonden al weer klaar. Iedereen even knuffelen en met elkaar praten over hoe het nu gaat. Al snel werden we naar de hal gebracht naast het huis en daar stond hun mooie kerstcadeau te pronken, een tafeltennistafel.
  De meisjes zijn druk aan het spelen en er worden regelmatig toernooitjes gehouden. Ook wij moesten er aan geloven en speelden al snel een potje tafeltennis mee. In die tropische hitte valt dat niet mee.

  De week er op kwamen alle meisjes bij ons in de villa. We hadden dit keer een groot privť zwembad en iedereen was uitgenodigd om een dagje te zwemmen.

  Vanuit Nederland hadden we echte stroop meegenomen en voor de lunch bakten we een hele stapel lekkere Nederlandse pannenkoeken. Na heel wat inspanning in het zwembad, waren die pannenkoeken wel verdiend. Maar de meisjes zaten toch wel eerst raar te kijken naar die pannenkoeken en plakkerige stroop. De eerste hap smaakte heerlijk en al snel was de hele stapel pannenkoeken op. Een heerlijk geslaagde dag was dit.

  Later deze vakantie vierden we samen met de meisjes en familie van Icha het Suikerfeest.

  Ramadan was afgelopen en deze wordt uitgebreid gevierd met het Suikerfeest.
  IndonesiŽ is het grootste Moslim land ter wereld en vooral op Bali is het heel gewoon dat Christenen samen met de Moslims het Suikerfeest vieren.
  Andersom gebeurt het net zo, wanneer het kerst is, vieren de Moslims deze uitgebreid mee met de Christenen. Een goed voorbeeld hoe verbroedering werkt en ook het voorbeeld wat wij mee willen geven aan de meisjes van het Garuda House.

  Tijdens het Suikerfeest ontmoeten we veel mensen, er werd veel gepraat over de gebruiken van Bali maar ook van ons in Nederland. En uiteraard was er heel veel heerlijk eten. Heel bijzonder dat we hierbij aanwezig mochten zijn en dit samen met de meisjes van het Garuda House te mogen vieren.

  De drie weken vlogen voorbij en het was weer tijd om afscheid te nemen. Na heel wat knuffels en tranen namen we afscheid. Tot volgend jaar!

  Ivette en Jeroen Langeveld.


  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga