Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons gezamenlijk kerkblad.

zegel zwaan
  laatste update 26 september 2019 ............ Home  
 
Uit het kerkblad van 6 oktober - 24 november.
 • Herfst.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de gemeente Pekela/Winschoten.
 • Uit de gemeente Stadskanaal.
 • Uit de gemeente Wildervank/Veendam.
 • Leufstoe t ?
 • Garudahouse.
 •  
    Herfst.  
   

  "Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. " (Ps. 90, 17a)

  De herfst is weer ingetreden. Dit seizoen vervult ons met een zekere melancholie. De zomer is weer voorbij en nu wachten ons herfststormen, mist en regen. Het wordt langzamerhand kouder en het gaat richting winter. Maar is dat niet te negatief gedacht? De herfst is een overgangsseizoen, en dat houdt ook een belofte in. Zoals de lente de overgang vormt naar de zomer, zo bereidt de herfst ons voor op de winter.
  Net als de zomer brengt ook de winter zijn eigen charmes mee, warmte en gezelligheid binnenshuis en buiten mogelijk genieten van ijs- en sneeuwpret. De lente kan ons op haar beurt vrolijk maken doordat alles weer in de natuur gaat leven en opbloeien. En de herfst met de felle en vlammende kleurenpracht van de stervende bladeren heeft ook zijn bekoring.

  In termen van de opeenvolging van de seizoenen spreken we ook wel over onze eigen levensloop, al schijnt dat uit de mode te zijn. Dan is de herfst de periode van het ouder worden en de lente de periode waarin het leven ons nog breeduit toelacht. In de natuur volgen de seizoenen elkaar als maar op, na de winter wordt het weer lente. Het is een circulair proces. Maar ons leven verloopt lineair, ons leven is eindig.
  In Psalm 90 wordt gezegd - en wie op zijn leven terugkijkt zal het niet tegenspreken - dat ons leven snel voorbij gaat, Wij vliegen heen, al worden we zeventig jaar, of tachtig als we sterk zijn (vers 9-10). Tegenwoordig worden we ouder, velen worden tachtig of negentig. En steeds meer mensen halen de honderd.
  Volgens hoogleraar veroudering Andrea Maier kunnen we in de nabije toekomst zelfs 130 jaar gezond oud worden. Door een gezonde levensstijl met meer bewegen en minder eten kunnen we gemiddeld al zeven tot acht jaar langer leven. Maar er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een antiverouderingspil. Daar staat tegenover dat heel wat mensen voorlopig nog door moeilijk of niet te genezen ziekten worden getroffen en zelfs relatief jong overlijden.

  We kunnen straks wellicht langer leven, het menselijk leven blijft eindig en het blijft toch betrekkelijk kort. We kunnen ook te maken hebben met allerlei leed en ellende, en dat zal altijd wel zo blijven. De psalmist, die wellicht al oud is, vraagt God daarom om hem nog goede dagen te schenken (vers 15).
  Net als het verwante Engelse woord harvest, dat oogst betekent, gaat het Nederlandse woord herfst terug op de wortel carp, dat is: vrucht. De herfst betekent dus letterlijk oogsttijd, en dat is deze feitelijk ook voor gewassen als mais en suikerbieten. Aan het einde van de psalm wordt gebeden om "de bevestiging van het werk van onze handen" (vers 17), zeg maar een goede oogst.

  Zo worden wij erbij bepaald dat wij mensen bij alles wat we doen afhankelijk zijn van Gods bemoeienis met ons. Zoals we het ook moeten hebben van zijn genade en kracht om onze moeiten en zorgen te overwinnen.
  De herfst van ons leven mag in het teken staan van de vervulling ervan. Daarbij gaat het niet direct om de voorbereiding op het eeuwige leven, maar om de vervulling van ons leven op aarde. Wij mogen op aarde reeds hemels geluk oogsten. De psalmist vraagt zowel om geluk in zijn persoonlijk leven als in het leven van zijn volk. Daar gaat voor ons een dringend appel vanuit te streven naar gemeenschap en solidariteit.

  Ds. Simon Rienstra, uw pastor.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Bij Hervormingsdag, na het aanslaan van de 95 stellingen:

  God is een toevlucht in de nacht
  (Naar Martin Luthers Ein feste Burg ist unser Gott)

  God is een toevlucht in de nacht,
  een rotsvast onderkomen,
  waar hij ons als een vader wacht,
  waar trouw en liefde wonen.
  Al wordt het land belaagd
  door vlammen van haat,
  door leugens en smaad,
  gekonkel en verraad,
  de liefde zal niet wijken.

  Het woord van God trotseert de tijd
  en doet ons vast geloven
  dat hij ons met zijn liefde leidt.
  Zo komen wij te boven
  de dagen van strijd,
  van schuld en verwijt.
  Zijn woord maakt ons vrij.
  Het brengt ons dichter bij
  zijn koninkrijk van vrede.

  René van Loenen, 18 april 2016.
  Uit: Rieks Hoogenkamp en Rien Wattel (red.) Amuse, zing, kijk, eet, praat en reis met Luther (z.p. 2016) 42. 0000


  .

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  Ik kan me voorstellen dat het soms even puzzelen is waar onze zondagse eredienst wordt gehouden. Pekela - Winschoten - Stadskanaal - Wildervank - Gereformeerde kerk - Hervormde kerk - RK kerk en keukendienst. Allemaal veranderingen waar we in deze fase van het samengaan aan moeten wennen. Er zit ook wel weer een positieve kant aan. In de kerk waar geen dienst is hoeft ook geen werk verricht te worden voor degene die dat meestal doet. Zo worden de taken wat verdeeld. Ook is het positief dat je ook eens een keer in een ander kerk komt en ook andere mensen ontmoet. We blijven vaak in ons eigen hokje zitten en op ons eigen plekje in de kerk terwijl het ergens anders ook goed kan zijn.

  Daarnaast is het ook nog zo dat we te maken krijgen met andere voorgangers wat soms best wel een openbaring kan zijn. Zo heeft ieder nadeel ook weer zijn voordeel om maar een bekende voetballer te citeren. (of was het net andersom).

  In het proces van samengaan worden stappen gezet. Zoals u weet zijn we bezig om een goede invulling te krijgen voor de begraafplaats en kerkgebouw in Pekela. De stichting Luthers Erfgoed Pekela, die te kennen heeft gegeven het geheel graag te willen overnemen heeft ook een programma opgesteld wat voor activiteiten er te ontplooien zijn. Nu nog een financieel plaatje maken en kijken of we dat rond kunnen breien.

  Uiteindelijk wordt dat dan misschien ook wel het centrum van onze samen te voegen gemeenten. Wat ik wel merk is dat we als gemeenteleden van de verschillende gemeenten al een eenheid vormen. We kennen elkaar nu wat beter en beginnen zo langzamerhand één lutherse familie te vormen in Oost Groningen.

  Gezamenlijke activiteiten beginnen zich steeds meer aan te dienen.
  "t Wordt nog wel wat" om maar een Groningse uitdrukking te gebruiken.
  We blijven in elk geval positief al staat de druk er bij de kerkenraadsleden er behoorlijk op.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  Dienst samen met de doopsgezinde gemeente Stadskanaal.
  De doopsgezinde gemeente wil graag samen met ons enkele diensten houden, hetgeen wij op prijs stellen. Voor 2020 zullen er enkele diensten ingepland worden,maar alvast om te wennen: op 20 oktober "schuiven we aan" in de dienst bij de doopsgezinde gemeente. Het is dus een doopsgezinde dienst, waarin dhr. G.Iwema voorgaat.

  Kamer van Koophandel.
  Vanuit de PKN is het nu verplicht om als kerkenraad (rechtspersonen) ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. We moeten bij het college van kerkrentmeesters en bij het college van diakenen het adres van ons kerkgebouw invullen in LRP (Leden Registratie Programma).
  Voor de gemeente Pekela/Winschoten is dat geen probleem.
  Voor Stadskanaal en Wildervank/Veendam wel, want daar is geen kerkgebouw meer. We hebben besloten om voorlopig voor Stadskanaal en Wildervank/Veendam het adres van de kerk in Pekela te gebruiken.

  Regio-7.
  Elk jaar hebben we een Regio-7 vergadering. Dat is een vergadering van vertegenwoordigers van Luthers Noord Nederland: Onze drie gemeenten + Groningen, Leeuwarden, Kampen en Zwolle.
  We praten elkaar bij over de situatie in elke gemeente en wat eventuele plannen zijn.
  Daarnaast bepalen we waar het volgend jaar op zondag Trinitatis de buitendag gehouden zal worden. In 2020 zal dat in Stadskanaal zijn.

  Grunneger dainst in Amsterdam op zondag 27 oktober.
  We gaan met de bus naar deze dienst en na de dienst naar het nieuwe Luther museum. Meer informatie verderop in dit blad. GEEF U OP! (opgave bij uw kerkenraad)
  Persoonlijk zijn wij (Tineke en ik) al vaker bij deze dienst geweest. Het is heel bijzonder om dat mee te maken, vooral een kerk vol met wel 300 Grunnegers. Kom je lopende vanaf het Centraal Station richting het Spui, dan hoor je naarmate je dichterbij de kerk komt steeds meer gronings spreken: allemaal Lutheranen op weg naar de kerk. Geweldig!

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei:  
   

  Dienstenrooster.
  Op dit moment zijn Geertje en Harry druk bezig met het dienstenrooster voor 2020. Er moet gekeken worden dat er qua aantallen diensten een redelijk evenwicht is tussen onze gemeentes. Ook af en toe in Wildervank!
  In Pekela zijn er de gezamenlijke diensten met Geref. en raad van kerken.
  De Doopsgezinde kerk in Stadskanaal is ook niet elke zondag beschikbaar, dus dat is ook inplannen.
  Dan zijn er nog de Regio-diensten en we willen enkele cantatediensten invullen.
  Er is een vraag binnengekomen van de doopsgezinde gemeente om samen wat meer diensten te doen. Dat willen we ook honoreren en dus moet er weer geschoven en geplanned worden.
  De meeste zondagen zijn inmiddels ingevuld.
  Het is een hele klus, maar dat kunnen we aan Geertje en Harry overlaten.
  Bedankt!  Tijdschema kerkblad

  Kerkblad 24 nov. - 26 jan. 2020.
  uiterste inzenddatum kopij: 10 november.

  Kerkblad 2 feb. - 29 mrt.
  uiterste inzenddatum kopij: 19 januari.

  Kerkblad 5 apr. - 24 mei
  uiterste inzenddatum kopij: 22 maart.

  Kerkblad 31 mei - 26 juli
  uiterste inzenddatum kopij: 17 mei.

  Kerkblad 2 aug. - 27 sep.
  uiterste inzenddatum kopij: 19 juli.

  Kerkblad 4 okt. - 15 nov.
  uiterste inzenddatum kopij: 20 september.

  Wilt u een stukje of artikeltje of andere zaken insturen, dan kunt u hier zien wanneer de uiterste inzenddatum is.

  de Redactie.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente Pekela/Winschoten.  
   

  Kollekten.
  De collectes hebben het volgende opgebracht:
  18 augustus Kerk € 98,05; Radio Westerwolde € 59,15
  25 augustus Kerk € 54,20; Gebouwenonderhoud € 21,00
  1 september Kerk € 84,00; Gebouwenonderhoud € 31,20
  8 september Kerk € 118,35; Diaconie € 38,80


  Giften:
  In de maanden mei/juni is er een gift van 20 euro binnengekomen waarvoor onze hartelijke dank.

  De bloemen zijn in de afgelopen periode gegaan naar:
  mevr. L.Westers, familie Haak, mevr. M. van der Laan, dhr. H.Poppen

  De jarigen van 70 jaar en ouder:
  17 oktober 76 jaar dhr. H.M.Draijer
  5 november 77 jaar mevr. T.G.Draijer-Hesseling
  9 november 83 jaar dhr. H.Zuiderveen
  11 november 83 jaar dhr. A.Wieske
  17 november 74 jaar dhr. H.Haak
  19 november 72 jaar mevr. A.G.Bos-Kiewiet
  27 november 77 jaar dhr. J.Koerts

  Wij feliciteren alle jarigen met hun verjaardag en wensen hun een prettige dag.
  Wij hopen, dat zij met Gods zegen een gezond jaar tegemoet mogen gaan.  22e Holocaust/Shoahherdenking Winschoten.

  Ter nagedachtenis tijdens de 2e wereldoorlog moedwillig door de bezetting omgebrachte 452 Joodse burgers van de huidige Gemeente Oldambt, organiseert de Stichting Joods Verleden Winschoten de 22e HOLOCAUST/SHOAHHERDENKING op woensdagavond 30 oktober 2019 in en vanuit Zalencentrum Lamain aan de Bosstraat 25 te Winschoten

  Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit:
  Ontvangst Grote Zaal Zalencentrum Lamain 18.15 uur
  Gesprek over bepaald onderwerp 18.45 uur
  Stille Tocht, start ( kort traject ) 19.00 uur
  Herdenkingsplechtigheid ca. 19.10 uur

  - jiddische muziek, toespraken, noemen 80 namen, leggen bloemstukken, 1 minuut stilte en defilé langs monument met bloemstukken om dan de Stille Tocht (lang traject ca. 19.45 uur) te vervolgen, met de route die ca. 150 Joodse burgers op 3 oktober 1942 toen onder dwang moesten afleggen naar de voormalige gymlokaal die hoorde bij de rijkskweekschool (afgebroken). Hier werd men opgevangen om vervolgens naar het station te gaan. Daar ging men onder dwang met de trein naar doorgangskamp Westerbork.

  De avond wordt dan ca. 21.45 uur beëindigd in het Zalencentrum.
  Een ieder die dit afschuwelijk drama ter harte gaat wordt van harte uitgenodigd, men kan ook zich bij het monument aansluiten.

  Bijzonder Concert Kamerkoor Arti Vocali
  Op zaterdagavond 12 oktober 2019 verzorgt Kamerkoor Arti Vocali met solisten en orkest een concert in de Vennekerk te Winschoten. Dirigent is Jelke Hamersma. Aanvang 20.00 uur.
  Op het programma staan drie verschillende compositievormen uit drie muzikale stijlperioden van het oratoriumrepertoire: Een grote 'Cantate' uit de Barok van Joh. Seb. Bach (Aus der Tiefen rufe ich, BWV 131) een 'Te Deum' uit de Klassieke periode van Niccolo Jommelli (1763) en 'Mis nr. 2 in G-dur', een Romantische compositie van Franz Schubert (D. 167). Interessante koorwerken uit Duitsland, Italië en Oostenrijk.

  Voor deze componisten waren Bijbelteksten een rijke bron van inspiratie - boeiend genoeg in de verschillende tijden: zowel in de vroege 18e eeuw, als in de late 18e eeuw als in de 19e eeuw. Een rode draad door de historie heen....
  Voor Arti Vocali een geweldige uitdaging om het concertpubliek kennis te kunnen laten maken met dit prachtige oratoriumrepertoire dat het meer dan verdient om uitgevoerd te worden.
  De entree is € 17,50
  U bent van harte welkom

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente Stadskanaal.  
   

  Kollekten.
  Opbrengst extra collecten voor de alg. doeleinden was € 36,00 en voor het Garudahouse € 56,30

  Extra collecten zijn op 17 november voor het Garudahouse.
  Overige zondagen voor Algemene doelen.

  Onze jarigen 70 jaar en ouder.

  Niemand in deze periode.

  Bloemen zijn gegaan naar mevr. Bruintjes-Siefkes.

  GK

  .
  .

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente Wildervank/Veendam:  
   

  Van de kerkenraad
  De laatste dienst van onze gemeente hebben we in onze voormalige kerk gehouden op 22 september j.l., samen met de Ev. Lutherse gemeenten Pekela/Winschoten en Stadskanaal. Er waren ca. dertig mensen, waaronder enkele jongeren in de dienst, die werd geleid door dhr. G. Iwema met Lineke Rotgers op het orgel.
  Na de dienst hebben we gezellig koffie gedronken in de kerk, omdat de zaal wordt verbouwd. Geert Pleszynski is druk bezig om de kerk te isoleren en heeft de kerkenraadskamer o.a verbouwd tot een keuken, waar we koffie konden maken. Ook was er een vrouw die mij vertelde, dat ze er over nadacht om lid van onze gemeente te worden. Een mooi bericht en de moeite van het vertellen waard!


  Rudolf is op dit moment nog ziek thuis, met een hernia. Wij wensen je veel sterkte toe Rudolf.
  Gini was ook present en heeft geholpen in de nieuwe keuken met het maken van de koffie. Gelukkig was de keuken dicht bij de kerk. Dat scheelt heel wat lopen.

  De volgende kerkdienst in Wildervank is op 23 februari 2020. Ik groet u allemaal en tot ziens.

  Fred Bos..
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Leufstoe t ?.  
   

  Op zondag 27 oktober 2019 wordt voor de 13e keer een Grunneger Dainst, Groninger kerkdienst, in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam gehouden.
  Het thema is 'Leufstoe t' (Geloof jij het?). Centraal staat het verhaal van de genezing van de verlamde. Jezus zegt: 'Sta op en loop'. Het gaat over keuzen maken, opstaan, het verschil tussen zeggen en doen en kijken of meedoen. Voorganger is dominee Harry Donga. De liturgie is in het Gronings. Maar niet-Groningers zullen zich ook prima thuis voelen.

  Optreden Maaike Roelofs
  Zangeres en musicus Maaike Roelofs bracht samen met anderen in 2017 de cd 'Lienen aan Locht' uit. In dit album zingt ze de op muziek gezette gedichten van haar vader -Groninger dichter- Lerus Roelofs. In de Groninger Dienst zingt ze enkele van deze liederen. Musicus Paul Prenen begeleidt op de piano.

  Expositie Dirk Kome over fotograaf Tonnis Post
  Fotograaf-schrijver Dirk Kome onderzocht het leven en werk van Tonnis Post (1877-1930), die het verlaten van de 19e eeuw in Oost-Groningen fotografeerde. Dirk Kome schreef en fotografeerde er het boek 'Fotografen van de vooruitgang' over. Een expositie was te zien het Fotomuseum in Den Haag en Museum De Olde Wolden in Bellingwolde. Tijdens de Groninger Dienst kunt u een selectie bekijken in de Oude Lutherse Kerk.

  Collecte voor Wereldhuis
  De collecte is voor het Wereldhuis -ademplek voor migranten zonder papieren www.wereldhuis.org- en de onkosten van de dienst.

  Kovvie en kouke
  Na de dienst wordt het Gronings volkslied gezongen en is er koffie en Groninger koek (kovvie & kouke). Ook is er een rondleiding. De dienst wordt jaarlijks bezocht door enkele honderden mensen die een band hebben met Groningen, maar in het Westen wonen.

  Op een rijtje:
  Datum: zondag 27 oktober 2019
  Aanvangstijd: 10.30 uur (kerk open om 10.00 uur) Plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam (Singel 411).
  Er is kinderopvang.
  Informatie: Lutherse Diaconie: info@diaconie.com 020 4044708


  Busreis naar Grunnegerdainst & Luthermuseum Amsterdam

  We organiseren op 27 oktober een busreis naar deze Grunneger dainst. U kunt tegen een kleine vergoeding (€ 10 per persoon) mee!!!

  We vertrekken om 07:00 uur bij Leen Bakker in Stadskanaal. Hier is ruim voldoende parkeerruimte. Aangezien de bus niet in het centrum van Amsterdam mag rijden, worden we afgezet op een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het Spui.
  Vandaar is het 1 km lopen.
  De dienst in Amsterdam begint om 10:30 uur.
  Na de dienst is er kovvie mit kouke.
  Rond 13:00 uur zijn er voor ons broodjes met fruit, melk enz.

  Daarna (rond 13:45 uur) gaan we weer lopende naar het Luthermuseum (pakweg 1,7 km).
  Vandaar lopen we om 15:30 uur weer naar een opstapplek 300 m vanaf het museum om dan 15:45 richting Stadskanaal te gaan.
  U kunt zich opgeven bij uw kerkenraad!

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Garuda House.  
   

  Namens de meisjes van het Garuda House willen we u hartelijk bedanken voor jullie donaties in de collectemanden. Mede door de mooie bijdragen van de onze kerk, kunnen meisjes in Indonesië naar school gaan.
  In september vliegen wij weer naar Bali. In het huis vertellen we altijd over de warmte en gezelligheid in onze kerk. Het doet de meisjes erg goed om te weten dat er in Nederland zo aan hun wordt gedacht.
  Willen jullie meer weten en lezen wat wij gaan doen in september?
  Volg ons op www.garudahouse.org

  Jeroen en Ivette.  ...

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga