Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons kerkblad: "De Kerkklok"

zegel zwaan
  laatste update 15 feb. 2018 ............ Home  
 
Uit de Kerkklok van 18 feb.- 30 mrt.
 • Overdenking.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Garudahouse.
 •  
    Overdenking.  
   
  Veertigdagentijd.

  Jezus wordt door de evangelisten telkens op ťťn lijn gezet met de twee grote leiders van IsraŽl: Mozes en Elia.
  Mozes leidde het volk uit de slavernij. Mozes was geen leider die zichzelf op de voorgrond drong.
  Integendeel, hij zag aan zijn rol als leider vooral bezwaren kleven. Hij achtte zichzelf hiervoor totaal ongeschikt.
  Uiteindelijk was hij het toch die van God de regels voor een ordelijke samenleving kreeg gedicteerd.
  De Wet, de Tien Geboden, de Tien WoordenÖze vormen nog altijd de grondslag voor een vreedzame samenleving. Mozes was dus van essentieel belang voor het volk, dat echter nog veertig jaar onder zijn leiding moest pelgrimeren voor het thuis kwam in het beloofde land; een tijd van loutering die nodig was voor men een eigen land kon bewerken.
  Mozes zelf kreeg die beloning van het bereiken van het land niet. Hij moest het met een visioen doen en werd toen weggenomen. Mozes hoefde namelijk geen aardse vervulling meer, hij was tot een groot geestelijk niveau gekomen. God ontfermde zich over hem, geheel en al. Er was geen graf nodig. Mozes was genoeg gelouterd en God nam hem tot zich.

  Elia was de leider die tegen de goddeloosheid van de koning inging, en dat deed hij met gevaar voor eigen leven. Hij moest vluchten en ook hij bracht veertig dagen in de wildernis door, net als het volk in de woestijn werd hij in die tijd door God gevoed. Hij belandde uiteindelijk bij de berg Horeb, de berg Gods en evenals Mozes was hij zo dichtbij de Eeuwige.

  Veertig jaren of dagen van intense eenzaamheid, die tot zelfinzicht voert, een tijd van loutering, waardoor een mens zijn bestemming ziet en de verantwoordelijkheden neemt die hem zijn opgelegd, al schrikt hij daarvoor eerst terug omdat die zwaar zijn. Ook Elia viel, uiteindelijk net als Mozes, rechtstreeks in Gods hand. Vurige paarden en een wagen namen hem voor het oog van zijn leerling mee. Nog altijd staat bij het Joodse Pesachfeest een stoel voor Elia klaar, voor de man Gods die de goede weg wees en de leer zuiver hield.

  Zo is het ook met Jezus, willen de evangelisten ons duidelijk maken. Na de doop door Johannes besefte hij dat zijn boodschap van liefde tot God en de medemens de kern vormde van de Wet, die Mozes van God kreeg en dat hij die moest verkondigen. Het volk had een geestelijke, geen politieke leider nodig.

  Ook Jezus ging veertig dagen de woestijn in en werd er aan allerlei verleiding blootgesteld. De duivel, de tegenstrever van God, probeerde hem van zijn missie af te brengen. Maar net als Mozes en Elia wist Jezus deze druk te weerstaan en hij deed wat hij moest doen, met alle gevaar van dien.

  Jezus voer uiteindelijk eveneens ten hemel. Hij kwam los van alle menselijke beperkingen, die hij in zijn leven op aarde wel degelijk ervoer, want hij was een mens als wij.

  Ook wij staan geregeld op onverwachte kruispunten in ons leven, dat ineens op de kop kan komen te staan door ernstige wendingen. Wat doen we, hoe gaan we daarmee om? Hoe komen we klappen te boven, hoe blijven we trouw aan onszelf, hoe leven we toch weer verder met al onze overtuigingen van weleer? Veranderen die of volharden we en gaan we zoals Mozes, Elia en Jezus door als verdriet, vertwijfeling, aanvechting en eenzaamheid langskomen in ons leven? Ieder mens kent zijn veertig-tijd, of het nu jaren, maanden, dagen of uren zijn.
  In zulke tijden van moedeloosheid en wanhoop kunnen we in de Bijbel lezen en ons laten inspireren door Gods Geest die zo tot ons spreekt, zoals eens tot Mozes, Elia en Jezus. En dan weten we weer raad en gaan we gesterkt verder, op Pasen aan, het feest van de uittocht en de opstanding uit de wanhoop, de eenzaamheid en de dood zelf.

  God wil ons nabij zijn, die belofte moeten we nooit vergeten. Dan kunnen we de duivel in ons leven weerstaan. Lees het maar na in het lied van Willem Barnard in deze Kerkklok. Als we Gods Geest aanvaarden dan komen we de crises in ons bestaan te boven en merken we dat we geleerd hebben, gelouterd zijn en verder kunnen.

  (E.B.)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Een mens te zijn op aarde
  in deze wereldtijd,
  is leven van genade
  buiten de eeuwigheid,
  is leven van de woorden
  die opgeschreven staan
  en net als Jezus worden
  die 't ons heeft voorgedaan.

  Een mens te zijn op aarde
  in deze wereldtijd,
  is komen uit het water
  en staan in de woestijn,
  geen god onder de goden,
  geen engel en geen dier,
  een levende, een dode,
  een mens in wind en vuur.

  Een mens te zijn op aarde
  in deze wereldtijd,
  dat is de dood aanvaarden,
  de vrede en de strijd,
  de dagen en de nachten,
  de honger en de dorst,
  de vragen en de angsten,
  de kommer en de koorts.

  Een mens te zijn op aarde
  in deze wereldtijd,
  dat is de Geest aanvaarden
  die naar het leven leidt:
  de mensen niet verlaten,
  Gods woord zijn toegedaan,
  dat is op deze aarde
  De duivel wederstaan.

  (Willem Barnard, Lied 538 nieuwe Liedboek)


  O Heer, kom in ons midden,
  Gij, die als mens verscheen,
  geef Geest om te aanbidden
  en laat ons niet alleen.
  Breek open onze harten,
  verwarm de koude taal,
  o Jezus, Man van Smarten,
  vertel ons uw verhaal.

  Spreek van uw duizend plagen,
  zeg, wat uw weg moest zijn:
  de gang van veertig dagen,
  de lasten van de pijn;
  de beker van het lijden,
  de nederige doop,
  uw tranen en verblijden,
  uw angsten en uw hoop.

  Gij hebt de Geest gekregen
  die komt van God alleen.
  Zijn Woord bleef U bewegen,
  zijn licht was om U heen.
  Wij staan met lege handen
  en slapen metterdaad
  tot schade en tot schande,
  tot leugen en tot kwaad.

  Geef wat Gij hebt ontvangen,
  van wat U heeft bezield;
  dan zullen wij verlangen
  naar wat U gaande hield.
  Dan zullen wij ook dragen
  de sporen van uw kruis,
  en zullen ons gedragen
  als zonen van ťťn huis.

  (Wonno Bleij, lied 14 van Ook in het vuur is Hij nabij.
  Liederen Zoetermeer, 2011)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Weer wat nieuws vanuit uw kerkenraad.

  Toekomst van onze gemeente.
  Verkoop kerkgebouw.
  De bodemonderzoeken zijn geweest. Er zijn ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld.
  Deze zijn vermoedelijk ontstaan tijdens de verbouw van de kerk in de 60-er jaren.
  Dat zal gesaneerd moeten worden: er moet een groot deel worden afgegraven. Er zijn offertes aangevraagd en binnen gekomen. Deze sanering kost behoorlijk wat Euro's!
  We moeten ons nu beramen hoe we dit verder aanpakken.

  De fusie Groningen-Drenthe.
  Gesprekken lopen; op dit moment niets nieuws te vertellen.


  FinanciŽn.
  Het jaaroverzicht 2017 is bijna gereed. De resultaten zijn bijna gelijk aan de begroting voor 2017. Dat betekent wel dat we elk jaar interen op onze bankrekening. Maar dat is al jaren bekend. Als alle gegevens binnen zijn, zullen we u dat vertellen op een zondagmorgen na de dienst.

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei  
   

  Collecten:
  Opbrengst extra collecten voor de alg. doeleinden Ä 160,30.
  Extra collecten voor de komende weken zijn voor de alg. doeleinden
  De uitgangscollecte in de 40-dagentijd is voor Garuda.

  Onze jarigen 70 jaar en ouder

  8 maart mw. B.Veninga-Hoving, 78 jaar.

  Wij feliciteren u van harte, wensen u Gods onmisbare zegen toe en een fijne dag met uw familie en vrienden.

  G.K.

  ..
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Garuda House.  
   

  Garuda House Bali is in 2003 opgericht met als doel; meisjes naar school te laten gaan en mee te helpen aan hun toekomst!
  41 meisjes hebben met goed resultaat hun opleiding afgerond en hebben nu een goede plek in de maatschappij.

  Elk jaar zullen wij weer hard ons best doen om het jaarlijkse budget te halen. Hierbij is iedere hulp welkom. Indien u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekening

  NL 76 INGB 0004 2167 94 tnv Stichting Garuda House Bali.
  Voor meer informatie kijk op onze website www.garudahouse.org

  Bezoek Garuda House Bali 2017.

  Dit jaar besteedden we ons vakantiegeld wederom aan een reis naar Bali, waar we het Garuda House weer bezochten. En deze keer brachten we goed nieuws mee. Na een beetje zorgelijke periode van rekenen kreeg de stichting wat financiŽle armslag door een legaat van mevr. Mann, geld dat overgemaakt werd na haar overlijden en acties van onze kant.
  Wij stapten opgelucht in het vliegtuig en hadden er zin in.  Dit jaar geen moeders mee, maar gezellig met z'n tweetjes. Toch weer heel anders.
  We besloten dan ook om op een heel andere manier het Garuda House te bezoeken. Normaal gaan wij altijd met een taxi en kunnen wij de chauffeur heel goed uitleggen waar het huis staat. Je moet nogal wat kronkelweggetjes door in de wijk waar zij wonen. Dus heel eigenwijs dachten wij, wij huren wel even een scooter en rijden daar zo heen. Dat viel tegen. We misten een afslag en raakten verdwaald in een andere wijk in de hoofdstad Denpasar. Gelukkig na het uitspreken op de juiste manier van de straatnaam, werden we snel weer op het juiste spoor gebracht.

  Wat was het weerzien weer fijn. Geheel verrast waren de ouders, Leo en Icha dat we op de motor waren. Maar ook trots ;-) We kwamen daar op maandag aan, dus gewoon een schooldag. Sommige meisjes moesten nog beginnen met school en een andere groep kwam net weer terug en ging aan de gang met het huiswerk.
  We vertelden het goede nieuws en iedereen was erg opgelucht dat het Garuda House door kan gaan.

  De donderdag erop was het Islamitisch Nieuwjaar en waren alle scholen in IndonesiŽ dicht. Er was een uitje gepland, een dagje strand. En de vraag was of wij mee wilden? Uiteraard!
  Donderdagochtend stonden we 's ochtends om 8 uur klaar om opgehaald te worden. Het zonnetje scheen al lekker hoog aan de hemel. Nadat Leo de meisjes al had afgezet aan het strand, haalde hij ons op bij ons hotel. Daar aangekomen waren de meisjes heerlijk aan het spelen in de zee. Wij hebben ons daar direct aan toegevoegd en hadden ook nog een paar strandballen meegenomen. De zee was heerlijk woest en met veel lawaai lieten we ons mee gaan met de golven.
  We genoten met z'n allen en al snel was het tijd voor eten en spelletjes doen op het strand. Wat heerlijk te zien dat iedereen zo gedreven mee doet. Dat Leo best wel eens vals speelt. En dat de meisjes dat niet laten gebeuren. Geweldig om hierbij toeschouwer te zijn en de meisjes af en toe ook op een slinkse wijze mee te helpen.

  Maar naast veel plezier en leuke dingen doen. hebben we ook veel praktische dingen gedaan. Zo was er een dag bij dat we op stap zijn geweest om nieuwe matrassen te kopen. Dat was echt nodig en gelukkig kon dit nu ook. Bij deze matrassen hoorden ook nieuwe kussen en beddengoed. En omdat we nu toch bezig waren, kochten we nog veel meer. Nieuwe badmintonrackets, schoolschriften, (basket)ballen, pennenetuis, echt van alles en nog wat. De matrassen werden dezelfde dag geleverd en wij waren er direct getuige van dat deze op de bedden lagen. De meisjes waren helemaal blij en zeiden de volgende dag dat ze heerlijk hadden geslapen.

  De twee weken dat we op Bali waren zijn echt omgevlogen. We hadden er veel langer willen blijven. We hebben het huis vaak bezocht. De laatste dag was weer tijd voor afscheid en nieuwe portretfoto's. De meisjes kennen de routine al, wij komen nog 1 keer, dus hup in de mooiste kleren. Allemaal even snel gedoucht, haren gekamd en hun beste kleren aan. En ja hoor, daar komen die twee vingers tegen hun kin aan en hun grootste glimlach. Als echte fotomodelletjes komen ze op de foto.  En langs deze weg willen we u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan het Garuda House. U maakt het mogelijk dat deze meisjes naar school kunnen en blijven gaan.

  Ivette en Jeroen Langeveld.


  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga