Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons kerkgebouw

zegel zwaan
  laatste update 17 november............ Home  
 
 • Het kerkgebouw voor de 60-er jaren
 • Na de verbouwing
 • de verbouwing van 2001
 •  
    Het kerkgebouw voor de 60-er jaren  
   


  Dit zijn foto's zoals het kerkgebouw er uitzag voor de grote verbouwing van de 60-er jaren.
  Door de voordeur kom je via een klein portaaltje in de kerk uit, onder het orgel.
  De muren waren wit gepleisterd en het plafond was een tongewelf.
  Aan de andere zijde was het liturgisch centrum, met preekstoel en altaartafel en aan weesrzijden de banken voor de ouderlingen en diakenen. Merk op dat de preekstoel pontificaal in het midden stond. De preekstoel had men laten zakken omdat de toenmalige predikant last van hoogtevrees had.
  Achter het liturgisch centrum was de consistoriekamer (ingang deur naast de preekstoel), waar in de 50-er jaren een bijgebouwtje werd aan gebouwd zodat consistoriekamer en bijgebouw tot 1 grote ruimte samengevoegd kon worden: de eerste "Lutherzaal".

  Klik op de foto’s voor een grote foto

  exterieur voor 1960 interieur voor 1960 interieur voor 1960  

  Klik op de foto’s voor een grote foto


  Let op de zwaan op het klankbord boven de preekstoel, de gezangborden naast de preekstoel en de zwaan op het torentje. De zwaan en de gezangborden zijn nu nog (deels) in gebruik.
  Ook de gedenksteen uit de voorgevel heeft weer een plaats gekregen.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Na de verbouwing  
   


  De verbouwing in de 60-er jaren werd gedaan volgens de toenmalige inzichten: al het oude eruit en alles nieuw er weer in.
  Het hele interieur werd uitgebroken en de bodem werd uitgediept om zodoende ruimte te maken voor een kelderzaal onder de hele kerk. Dit werd de nieuwe Lutherzaal. De vloer van de kerk kwam hierdoor ook hoger te liggen; de kerkzaal werd dus minder hoog.
  De muren werden aan de binnenkant voorzien van schoon metselwerk in 3 frisse kleuren steen; in de lutherzaal zelfs 4 kleuren.
  De oude Lutherzaal werd omgebouwd tot een nieuw liturgisch centrum. De wanden waren van scandinavisch grenen (ook mode in die tijd).
  De preekstoel werd uit het midden gehaald en wat naar de zijkant geschoven.
  Erg belangrijk was het scheppen van een grote ontmoetingsruimte voor de kerkzaal: hier konden mensen rustig metelkaar praten in plaats van dit in de kerk te gaan doen.

  Klik op de foto’s voor een grote foto

  exterieur na de verbouwing interieur na de verbouwing    

  Klik op de foto’s voor een grote foto


  Het in de 50-er jaren gebouwde bijgebouw werd nu de consistoriekamer.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    De verbouwing van 2001  
   


  Enkele jaren geleden bleek dat het dak van de consistoriekamer vervangen moest worden. Dat bracht natuurlijk de nodige kosten met zich mee. We hadden echter al vaker gesproken over wat aanpassingen in het gebouw en nu konden we dat in 1 x uitvoeren.
  De kerkzaal kon gerust wat kleiner, het ledental was immers ook gedaald. Het liturgisch centrum voldeed niet meer aan onze wensen: het was een donker hol in plaats van een verlicht gebeuren.
  Als we nu eens het liturgisch centrum weer naar voren brengen, de kerkzaal in en het oude liturgisch centrum weer als consistorie zouden gebruiken (net zoals voor de verbouwingen van de 50 en 60-er jaren).....
  Als we dan de aanbouw gaan slopen en hier een hellingbaan plaatsen zodat de kerkzaal ook toegankelijk zou worden voor rolstoelen....

  JA, dat doen we!
  Mankracht georganiseerd; tekeningen gemaakt; subsidies aangevraagd; fondsen aangeboord enz. enz.

  Klik op de foto’s voor een grote foto

  de bouwploeg de verbouwing het nieuwe liturgisch centrum het huidige orgel

  Klik op de foto’s voor een grote foto


  We zien nu een helder liturgisch centrum, waar woord en sacrament midden in de gemeente staan en niet meer in een "aparte" ruimte.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga