Update:
8 november 2019

Onderwerpen:
Gegevens over onze gemeente:

Adressenlijst

Overzicht diensten

Artikelen uit ons kerkblad
6 okt - 24 nov.


gegevens tbv ANBI.

Kerkgebouw

Geschiedenis van ELG Stadskanaal

Het zegel van onze gemeente

Kindertehuis Garuda op Bali.

Gegevens over het Lutheranisme:

Lutherse traditie: de peilers.

Wat is nu Luthers?

De Lutherroos

Luther en de zwaan

Onze liturgie:
het vaststaande deel.


Onze liturgie:
het wisselende deel.


De 95 stellingen van Maarten Luther

Grunneger dainst 31 oktober 2002.

Hervormingsdienst 31 oktober 2003.

Diversen:

Grunneger verhoalen

Links

Downloads

Archief
Oude artikelen.


Diensten de komende tijd:


zondag 10 november.
Eerste zondag van de voleinding.
in Stadskanaal: 09:30 uur.
in Doopsgezinde kerk.
dhr. G.Iwema.

zondag 17 november.
Tweede zondag van de voleinding.
in Stadskanaal: 09:30 uur.
keukendienst.
drs. R.Stoel.
&
In Oude Pekela RK-kerk: 09:30 uur.
pastor Buiter.
Beraad van kerken.

zondag 24 november.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
in ELG Pekela: 10:00 uur.
Mevr. M. van Vliet.

Ons kerkblad.


We hebben nu een gezamenlijk kerkblad met de Lutherse gemeenten Pekela/Winschoten en Wildervank/Veendam.De redactie doet haar best u ongeveer acht keer per jaar dit kerkblad te bezorgen, die er zo mooi mogelijk uitziet. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee: papier,inkt, drukken, verzenden e.d...."
Wij vragen u vriendelijk om tenminste
12.50 over te maken (meer mag natuurlijk ook) op:
NL66INGB 0000994343
of NL16RABO 0360707459
t.n.v. Kerkrentmeester Evang.Lutherse gemeente Stadskanaal.

Onze liturgie.


Onze liturgie bestaat uit een vaststaand deel (het ordinarium) en een wisselend deel (het proprium).
Het vaste deel kunt u hier vinden.

Het wisselend deel kunt u hier vinden.

Inmiddels is de liturgie op de schop gegaan en zijn er een aaantal zaken aangepast.

Overdenking.


Een overdenking voor deze tijd kunt u hier vinden.

Grunneger dainst in Amsterdam.


De jaarlijkse Grunneger dainst in de oude Lutherse kerk op het Spui in Amsterdam was dit jaar op 27 oktober.
We zijn met een bus met 30 personen uit de Regio naar deze dienst geweest.Grunnegers in Amsterdam.

Alle liederen van Luther.


Onlangs is het boekje: "Alle liederen van Luther" verschenen.
Met noten en Nederlandse tekst.
ISBN 978 90 239 5212 1
Verkrijgbaar bij oa. de SLUB.
Het boekje kost 12,99.
Een eenvoudige uitgave kost 5,00.

In dit boekje staat ook onze nieuwe liturgie.KISS.


Kerken In Samenwerking Stadskanaal.Alle kerken in Stadskanaal gaan steeds meer dingen samen doen onder de vlag van KISS.
Ook de week van het gebed wordt door KISS geregeld.
Voorbereidingen lopen voor een ontmoetingsavond in November.

Stichting Garuda House Bali.


De Stichting Garuda House Bali heeft een eigen website:
Garudahouse.

ELK-KWARTAAL


Elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan degenen, die ingeschreven staan in het register van evangelisch-lutherse leden in de Protestantse Kerk in Nederland.

U kunt de ELK 03-2019 als pdf file hier downloaden.

Eerdere uitgaven zijn hier vinden.

Luthersgenootschap


Het "Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending" heeft sinds kort een eigen website:
luthersgenootschap.nl

Nederlands Lutherse Vrouwen Bond.


De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond (NLVB) heeft sinds kort een eigen website.
Webmaster is Elizabeth Huxdorff, tevens bestuurslid van de NLVB.
Op de site vindt u naast de bestuursgegevens, de geschiedenis van de bond, jaarverslagen en artikelen ook de meest actuele informatie over de activiteiten.

Er is ook een Facebookaccount aangemaakt, op de website leest u hoe u zichzelf als 'vriend/vriendin' kunt aanmelden.
Meer informatie op de website: NLVB.

Stichting Luthers Accomodatie Beheer.


Deze stichting heeft een aantal villa's voor minder valide personen op het park Duc de Brabant, te Diessen (Noord-Brabant), waar Lutheranen met een aanzienlijke korting gebruik van kunnen maken.

Meer informatie op de website: SLAB.

Landelijke Agenda.


Er is nu de Landelijke Agenda
Lutherse Activiteiten.
Meer informatie op de website: LA-LA.

SLUB


Voor diverse boeken en andere uitgaven over Luther en het Lutheranisme, kunt u de site van de Stichting Lutherse uitgeverij en Boekhandel (SLUB) raadplegen:
Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel

Christiana Maria Stichting.


Stichting ter ondersteuning van Luthers en Oecumenisch kerkenwerk.
Stichting Christiana Maria.